BHV Cursus

Cursusduur

De cursusduur voor een BHV opleiding is 4 dagdelen. Een dagdeel is een morgen, middag of avond. U kunt combinaties maken van morgen/middag of middag/avond waardoor de cursus 2 dagen duurt. Alles bij elkaar duurt de cursus 16 uur.


Vrijstelling

Als u een geldig EHBO-diploma heeft met de aantekening "Reanimatie" kunt u voor een deel van de opleiding, vaak 2 dagdelen, vrijstelling krijgen.


 • Inhoud van cursus

  Eerste Hulp

  • Algemene kenmerken voor eerste hulp
  • Stoornissen in het bewustzijn
  • Stoornissen in de ademhaling
  • Stilstand van de bloedsomloop
  • Ernstig uitwendig bloedverlies
  • Shock en uitwendige wonden
  • Brandwonden
  • Botbreuken en ontwrichting
  • Oogletsels
  • Vergiftiging
  • Elektriciteitsongevallen
  • Ernstige uitwendige bloedingen
  • Inhoud verbanddozen

  Communicatie

  • Melden van een incident
  • Hulp van buiten het bedrijf
  • Gevaren bij het melden
  • Communicatiemiddelen

  Brand

  • De Branddriehoek
  • Brand en brandstadia
  • Blussen
  • Blusmiddelen en blustoestellen
  • Elektriciteitskasten
  • Gevaarlijke stoffen
  • Wat is rook?

  Ontruiming

  • Ontruimingsplan
  • Ontruiming van schepen
  • Procedures
  • Rol bedrijfshulpverlener bij ontruimen
  • Oefenen
  • Gevaren
  • Vluchtroutes
  • Noodverlichting
  • Deurvergrendelingen
  • Rook- en warmte-afvoerinstallaties
  • Liften met en zonder brandweeringang.

Lotusslachtoffers

De opleiding BHV bestaat uit een theoriedeel en uit een praktijkdeel. Voor deze delen wordt een apart examen afgenomen.
Het examen wordt geleverd door het NIBHV. Het is een onafhankelijk examen dat door alle instanties wordt erkend.

Het examen bestaat uit twee onderdelen: Eerste hulp en Brandbestrijding & Ontruiming. Beide onderdelen hebben een theoriedeel en een praktijkdeel. Het theoriedeel bestaat uit 30 meerkeuze-vragen. Het praktijkdeel bestaat uit een projectopdracht die tijdens de cursus wordt uitgevoerd.

Indien de gehele opleiding succesvol is afgerond zal een diploma worden toegekend en een legitimatiepasje worden verstrekt. Via het pasje is snel aan te tonen dat u bevoegd BHV-er bent. Deze pas is gekoppeld aan een ongevallen-en aansprakelijkheidsverzekering. Deze verzekering vervalt als geen nascholingscursus is gevolgd. Alle onderdelen kunnen op uw eigen locatie worden afgenomen waardoor u geen reiskosten en logistieke problemen heeft.

Verplichte nascholing

Het Arbobesluit geeft aan dat het diploma BHV voor een beperkte tijdsduur geldig is, zoals dit bij veel veiligheidsopleidingen, zoals VCA ook geldt. U moet jaarlijks een bijscholing van 2 dagdelen (8 uur) volgen. Als u bij ons in het systeem bent opgenomen ontvangt u jaarlijks een melding.ook geldt. U moet jaarlijks een bijscholing van 2 dagdelen (8 uur) volgen. Als u bij ons in het systeem bent opgenomen ontvangt u jaarlijks een melding.

Lesmateriaal

Als lesmateriaal wordt het boek van Nederlands Instituut voor Bedrijfshulpverlening (NIBHV)gebruikt. Het NIBHV is opgericht door het Nederlands Instituut voor Brandweer en Rampenbestrijding (NIBRA) en Het Oranje Kruis. Deze combinatie staat borg voor onafhankelijkheid, deskundigheid en zeer goede kwaliteit. Het boek is in ruime mate voorzien van foto's en illustraties en besteedt aandacht aan vragen en oefeningen.